Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 18-129 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης συγκεκριμένων κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Μερόπη Υδραίου: «Οι ΔΕΥΑ έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να μεταφερθούν στους καταναλωτές οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος». Στην...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(56Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    02-12-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Ξεκινάει  η λειτουργία  του ΚΕΠ Υγείας  στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων. Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε το κοινό για...
Αριθμός απόφασης 53-11 - Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜ....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών (Ε.Ι.Θ.Ε.)

Αρχική / Υπηρεσίες / Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου / ΝΠΙΔ / Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών (Ε.Ι.Θ.Ε.)

Ανήκει στην κατηγορία των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και με βάση το άρθρο 107 παράγραφος 3,  είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συστήθηκε την 20/05/2006 αρχικά ως «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ι.Θ.Ε.» (Πρωτοδικείο219/09.06.2006) στο οποίο μετείχαν ο Δήμος Κέρκυρας και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, ενώ την 26/06/2013 (Πρωτοδικείο 4/09.05.2016) μετατράπηκε σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 4 του Ν. 3966/2011.

Μετά την διαίρεση του κατηργημένου Δήμου Κέρκυρας εκκρεμεί η τροποποίηση του καταστατικού ως προς την νέα σύνθεση των μετόχων –μελών (Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Δήμος Βόρειας Κέρκυρας-Δήμος Νότιας Κέρκυρας) σύμφωνα με το Ν.4600/2019, άρθρο 156, παράγραφος 6.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με την υπ’αρ.6-27/29-03-2021(ΑΔΑ:ΩΑΓ846ΜΓ2Α-7Υ3) και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας  με την υπ’αρ.14-80/12-07-2021(ΑΔΑ:ΩΓΟΙ46ΜΓΣΙ-3Υ2)αποφάσεις του Δημοτικού τους Συμβουλίου αποφάσισαν: α) Τη διαπίστωση συνέχισης λειτουργίας της β) την τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη συμμετοχή τους.

Εκκρεμεί ανάλογη σχετική απόφαση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Σκοπός του είναι:

α) Η προαγωγή του μετώπου της ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των θετικών επιστήμων & εφαρμογών τους.

β) Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο.

γ) Η ανάπτυξη προγράμματος εκλαΐκευσης της δραστηριότητας στην περιοχή των θετικών επιστημών και εφαρμογών τους και σύνδεσής της με τα ενδιαφέροντα του ευρύτερου κοινού.

δ) Η ανάληψη διεκπεραίωσης ερευνητικών προγραμμάτων, την οικονομική-λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση των όποιων θα διενεργεί ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ΕΜΠ ή αντίστοιχες υπηρεσίες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.

Το Ε.Ι.Θ.Ε. διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή και τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή(υπ.αρ.219/09-06-2006 καταστατικό όπως τροποποιήθηκε με το υπ’αρ.4/09-05-2016).

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ζουπάνος, Kαθηγητής Θεωρητικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ, Αθήνα

Έδρα :Πύλη Αγ.Νικολάου, Φαληράκι Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Τηλέφωνο:2107723010 – 210 772 3032 – 2109631329

Δ/νση διαδικτυακού τόπου: http://www.eisa.institute/corfu/

Ηλεκτρονική Δ/νση:  [email protected]

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544