Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Τμήμα Παλιάς Πόλης, Παραδοσιακών Οικισμών & Μεμονωμένων Μνημείων

Αρχική / Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Δήμου / Υπηρεσίες υποστήριξης / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Παλιάς Πόλης, Παραδοσιακών Οικισμών & Μεμονωμένων Μνημείων

Αρμοδιότητες Τμήματος Παλιάς Πόλης, Παραδοσιακών Οικισμών και Μεμονωμένων Μνημείων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι το σύνολο της δημοτικής δραστηριότητας που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, όπως αυτή συγκροτείται από:

 1. Την παλιά πόλη της Κέρκυρας, χαρακτηρισμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (UNESCO / 31COM 8B.40 / 2007).
 2. Τους παραδοσιακούς οικισμούς του Δήμου (ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΦΕΚ τεύχος Δ / 594α/ 13.11.1978).
 3. Τα μεμονωμένα Μνημεία του Δήμου, με κηρύξεις από ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΠΟ

Στα πλαίσια των καθηκόντων του:

 1. Συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση του αντικειμένου του, που είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης του Μνημείου της Παλιάς Πόλης και του Αστικού Σχεδίου Δράσης, που συνοδεύει αυτό.
 2. Φροντίζει για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης παλιάς πόλης, συνεργαζόμενο με τους εκάστοτε συναρμόδιους φορείς.
 3. Συντάσσει διαχειριστικές μελέτες και συνεργάζεται με τα αρμόδια γραφεία μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας για την σύνταξη μελετών έργων ανάπλασης περιοχών στην Παλιά Πόλη, κάθε παραδοσιακού οικισμού και ανάδειξης μνημείων. Συνεργάζεται με τις εκάστοτε διευθύνσεις ή γραφεία του Δήμου για την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητάς τους.
 4. Προωθεί συνεργασίες με άλλους φορείς και υποστηρίζει τις Προγραμματικές Συμβάσεις που ο Δήμος έχει συνάψει ή θα συνάψει στο μέλλον με διάφορους φορείς που αφορούν την Παλιά Πόλη, παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικά μνημεία.
 5. Προωθεί την ένταξη προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με το αντικείμενό του σε διάφορα χρηματοδοτικά σχήματα, εθνικά ή Ευρωπαϊκά.
 6. Συμμετέχει στην επίβλεψη έργων που αντικείμενο έχουν επεμβάσεις στην Παλιά Πόλη, σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικά μνημεία.
 7. Συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου για τη σύνταξη πολεοδομικών ή χωροταξικών ή άλλων μελετών που αποβλέπουν στην προστασία της Παλιάς Πόλης, των παραδοσιακών οικισμών και των ιστορικών μνημείων.
 8. Εισηγείται μέτρα που αφορούν τη στάθμευση, την κυκλοφορία και την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, καθώς και την εν γένει αισθητική στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης.
 9. Επιμελείται τις εισηγήσεις σχεδίων για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο που ρυθμίζουν ζητήματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος.
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544