Δημοφιλή άρθρα
Διακήρυξη σχετικά με μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Δ.Ε. Φαιάκων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ...
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο ICC City Lab. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο ICC City Lab το οποίο...
Αριθμός απόφασης 3-6 - Θέμα: Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς...
Με το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Ε.Ε.Σ. η Δήμαρχος. Με κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας), συναντήθηκε σήμερα...
Αριθμός απόφασης 3-17 - Θέμα: Έγκριση λύσης σχέσης έμμισθης εντολής με δικηγόρο του Δήμου. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3-17 ΑΔΑ: 6Α6146ΜΓ2Α-Φ94
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.)

Αρχική / Υπηρεσίες / Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου / ΝΠΙΔ / Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.)
corfu.gr-2020-06-23_18-02-11_611112

Η «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β’/2096/02.06.2020) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατάξεις του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1069/1980).

Στη Διαδημοτική Επιχείρηση συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας:

  1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
  2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και
  3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας

Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια των προαναφερόμενων Δήμων.

Σκοποί της επιχείρησης είναι:

  1. η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
  2. η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και η παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
  3. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης 2, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους [άρθρο 1 παρ. 3 εδ. α, β, γ του ν. 1069/1980 (Α΄191), όπως ισχύει].

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συμμετέχει στο Δ.Σ. με δώδεκα (12) μέλη, μαζί με τους αναπληρωτές τους, που προέρχονται από το Δημοτικό του Συμβούλιο, ενώ αντίστοιχα οι Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας συμμετέχουν, έκαστος, με τρία (3) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας (1) εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού Φορέα και δύο (2) δημότες. Η θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λόγω μη ολοκλήρωσης, μέχρι σήμερα, των διαδικασιών συγκρότησης του νέου 19μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η επιχείρηση διοικείται με το υπάρχον Δ.Σ.,  η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη:

1. Κωνσταντίνος Αλαμάνος Πρόεδρος
 
2. Θεονύμφη- Αθανασία Μάστορα Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Λάμπουρα Μέλος
4. Ιωάννης Σερεμέτης Μέλος
5. Σπυρίδων Ρίγγας Μέλος
6. Βασίλειος Αρμενιάκος Μέλος
7. Χριστίνα Βρανίκα Μέλος
8. Αγγελική Μαυροπούλου Μέλος
9. Θεόδωρος Λουκανάρης Μέλος
10. Νικόλαος Πολύζος Μέλος
11. Δημήτριος Έριτσος Μέλος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544