Δημοφιλή άρθρα
Στην ημερίδα «Τουρισμός και Αειφορία», συμμετείχε διαδικτυακά, ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος. Στην ημερίδα «Τουρισμός και Αειφορία», που οργάνωσε...
Αριθμός απόφασης 5-12 - Θέμα: Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας θέση ‘Παχάτικα’...
Αριθμός απόφασης 5-11 - Θέμα: Περί έγκρισης σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και...
Αριθμός απόφασης 5-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης και παραλαβής Γ ΦΑΣΗΣ της μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)...
Αριθμός απόφασης 5-2 - Θέμα: Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. αρχικής και 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ-ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ».. Αριθμός...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.1256/82 ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.1256/82 ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.01.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κέρκυρα, 15 /01/2020

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 996

Ταχ. Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο

Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α

491 32 Κέρκυρα 

Πληροφορίες: Όλγα Σαββανή

Προς  :  Ως ο πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2661 3 62776

FAX: 2661 0 44606

email: humanres@corfu.gov.gr

Θέμα: Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.1256/82 για το Β΄ Εξάμηνο 2019.

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 830/8-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1256/82 στην 13η Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου το Α΄ δεκαπενθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου, από όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3833/10.

Υπόχρεοι προς υποβολή των δηλώσεων είναι:

α) οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία μας οι οποίοι κατέχουν παράλληλα και άλλη θέση στον Δημόσιο Τομέα ή είναι συνταξιούχοι,

β) όσοι εκ των εργαζομένων λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές από συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας καθώς και κάθε άλλη αμοιβή από οποιαδήποτε αιτία (αποδοχές ανταποκριτή πρώην Ο.Γ.Α., αμοιβές από ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικούς λογαριασμούς, συγγραφική δραστηριότητα, πρόσθετη διδασκαλία, επιμίσθια, κλπ) τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά καθώς και το χρονικό διάστημα που αφορούν.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν αφορούν το διάστημα του Β΄ Εξαμήνου 2019.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε, αφού ενημερωθούν, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οργανική μονάδα στην οποία προΐστασθε, να μας αποστείλετε (στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Αλεξάνδρας 6α), το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

α. Τα αποδεικτικά επίδοσης &

β. Τις υπεύθυνες δηλώσεις όσων από τους υπαλλήλους, που υπηρετούν στην οργανική μονάδα στην οποία προΐστασθε, λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές, πέραν των τακτικών τους αποδοχών, προκειμένου να διαβιβασθούν, συγκεντρωτικά, από την Υπηρεσία μας στην 13η Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σημειώνεται στην περίπτωση που υπάλληλοι δεν λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές, δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι: Α. Η παράλειψη υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης από τους υπόχρεους συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, Β. Δεν θα επαναληφθεί η υπενθύμιση και δεν θα ειδοποιηθούν προσωπικά οι υπόχρεοι και Γ. Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δε θα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις από την υπηρεσία μας και θα πρέπει να αποσταλούν στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ευθύνη των υπόχρεων.

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας παρακαλείται να αναρτήσει το παρόν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.corfu.gov.gr) στην διαδρομή Ο Δήμος/Εσωτερικά Θέματα Υπηρεσίας.

Με εντολή Δημάρχου

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Κοτινά

Συνημμένα:

 1. Το υπ’ αριθ. 830/8-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

 2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

 3. Πίνακας πρόσθετων αμοιβών

Πίνακας αποδεκτών

 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 2. Νομική Υπηρεσία

 3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

 4. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας

 5. Αναπλ. Προϊστάμ. Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 6. Αναπλ. Προϊστάμ. Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας

 7. Αναπλ. Προϊσταμ. Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

 8. Αναπλ. Προϊστάμ. Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου

 9. Αναπλ.Προϊστάμ. Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας /Παιδείας/Πολιτισμού & Αθλητισμού

 10. Αναπλ. Προϊστάμ. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 11. Αναπλ. Προϊσταμ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 12. Αναπλ. Προϊσταμ. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 13. Αναπλ. Προϊσταμ. Δ/νσης ΚΕΠ

 14. Αναπλ. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών , Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων, Φαιάκων.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544