Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

1. ««ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΑΣΧΑ 2023) 2. ΜΙΣΘΩΣΗ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ (ΠΑΣΧΑ 2023)»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / 1. ««ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΑΣΧΑ 2023) 2. ΜΙΣΘΩΣΗ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ (ΠΑΣΧΑ 2023)»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.12.22

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει

την προμήθεια με τίτλο:

  1. ««ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  ΣΤΟ  ΝΗΣΙ  ΜΑΣ   ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ   ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΑΣΧΑ 2023)

  1. ΜΙΣΘΩΣΗ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ (ΠΑΣΧΑ 2023)»

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 12.648,00 ευρώ  , (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τους όρους  της επισυναπτόμενης  μελέτης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό   και να υποβάλλουν  :

α) Οικονομική Προσφορά και

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι  αποδέχονται τους όρους και πληρούν  τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο email : [email protected]  μέχρι και την    09-12- 2022 και ώρα : 11.00 π.μ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής θα ακολουθήσει το άνοιγμα των υποβληθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η έναρξη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544