Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός απόφασης 31-9 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την “Υπηρεσίες Συντήρησης και...
Αριθμός απόφασης 33-1 - Θέμα: Περί αποδοχής δωρεάς της κ. Silvija Aukstuolyte προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων....
Αριθμός απόφασης 31-24 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 31-24 ΑΔΑ:...
Αριθμός απόφασης 31-14 - Θέμα: Περί έγκρισης κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών...
Αριθμός απόφασης 31-13 - Θέμα: Περί κατακύρωσης απ ευθείας ανάθεσης: «Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης-καθέλκυσης μικρών σκαφών(ράμπας πρόσβασης) στη θέση ΄Σκέρο΄...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας & Διαποντίων νήσων είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια πατώντας εδώ.


corfu.gr-2020-08-07_08-28-55_271011

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544